Vaikuta partion arvoihin!

Tällä viikolla tulee kysely partion arvoista kaikille yli 15-vuotialle partiolaisille. Kysely syventää syksyllä 2017 tehdyn arvokyselyn vastauksia.  Edellliseen kyselyyn tuli huikeat 2903 vastausta.  Kiitos jokaiselle osallistuneelle!

Kyselyvastaukset tukevat partiossa vuosina 2017-2018 käytävää keskustelua arvoista. Keskustelun tavoitteena on selkeyttää arvojen tulkintaa ja parantaa niiden soveltamista partiotoimintaan. Vastaukset käsittelee Suomen Partiolaisten työryhmä, joka vie yhteenvedon vastauksista partion päätöksentekijöille syksyllä 2018.

Partion peruskirjassa kuvataan partion arvot ja määritellään, että partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Edellinen kysely kartoitti partion eri arvojen tärkeyttä ja sovellettavuutta. Tämä kysely syventyy arvoihin, jotka ovat herättäneet eniten ristiriitaisia näkemyksiä edellisessä kyselyssä, sekä puuttuviin arvoihin.

Kyselyyn voi vastata 4.3. saakka  - vastaa ja vaikuta! Lisätietoa projektista ja kyselystä: partio.fi/arvokeskustelu

Kuva: Anna Enbuske