Lisätukea 100 uutta tapaa -hankkeille - Mer understöd till 100 nya sätt att scouta-projekt.

På svenska nedan.

Tule kehittämään avoimempaa partiota! Lisätukea 100 uutta tapaa -hankkeille 

100 uutta tapaa -projektissa on toteutettu jo valtava määrä erilaisia kokeiluja, mutta kehittämistyö jatkuu edelleen. Osa lippukunnille myönnetyistä yhteisvastuukeräyksen tuotoista on jäänyt nostamatta ja partio on saanut Messengers of Peace -tukea kokeilutoiminnan jatkamiseen ja jalkauttamiseen.  

Tukea voi saada uuden idean kehittämiseen tai hyvin toimineen kokeilun levittämiseen tai laajentamiseen. Tavoitteena on edelleen syrjäytymisen ehkäisy ja harrastamisen kynnyksen madaltaminen uusille kohderyhmille. Idean ei tarvitse olla loppuun asti hiottu vaan niitä työstetään yhdessä hanketekijöiden ryhmässä. Kokeilu tai hanke voidaan toteuttaa myös esimerkiksi lippukunnan vaeltajaprojektina tai Ko-Gi -kurssiin liittyvänä kehittämistehtävänä. 

Jaettava summa on 18 000 euroa, joka jaetaan enintään 20 projektille. Valitut projektit saavat vähintään 500 euron tuen. Hakuaika on käynnissä 16.4.-7.5.2018, valinnat julkistetaan 15.5. Tavoitteena on löytää hankkeita jotka pystytään toteuttamaan vuoden 2018 aikana. Valinnan edellytyksenä on, että hankkeen tekijä/tekijät pystyvät osallistumaan yhteisiin kehittämispäiviin jotka järjestetään Helsingissä 16.6. ja 15.9. (mahdolliset matka- ja majoituskulut korvataan osallistujille). Kehittämispäivien pääkieli on suomi, mutta osallistuminen on mahdollista myös ruotsin ja englannin kielellä. 

Lisätietoa: www.partio.fi/yhteisvastuu / Saara Nykänen  (saara.nykanen [a] partio.fi) 

100 uutta tapaa -hankkeisiin voi tutustua osoitteessa www.100uuttatapaa.fi

--

Kom med och utveckla en allt mer öppen scoutverksamhet! Mer understöd till 100 nya sätt att scouta-projekt. 

Inom projektet 100 Nya sätt att scouta har vi redan testat på en enorm mängd verksamhetsformer och utvecklingsarbetet fortsätter fortfarande! En del av de beviljade medlen för kårprojekt löstes aldrig ut och Finlands Scouter har via programmet Messengers och Peace beviljats understöd för att fortsätta utvecklingsarbetet och för att förankra de metoder som hittills testats.  

Ni kan få understöd för att för att utveckla en ny idé eller för att förankra och sprida ett sätt ni testat och som fungerat bra. Målet är fortsättningsvis att förebygga utslagning och att sänka tröskeln för nya målgrupper att delta i en hobby. Ni behöver inte ha en färdig och finslipad idé ännu i det här skedet – ni kommer att jobba vidare på er idé tillsammans med de övriga projekten som beviljas finansieringNi kan genomföra försöket eller projektet som kårens, eller kårteamets roverprojekt eller eller som ett utvecklingsprojekt kopplat till TG-utbildningen.  

Sammanlagt delas 18.000€ ut till högst 20 projekt. Ett beviljat understöd är minst 500€. Ansökningstiden är 16.4-7.5.2018, resultaten publiceras 15.5. Målet är att finansiera projekt som genomförs under år 2018. En förutsättning för att beviljas understöd är de som genomför projektet kan delta i en utvecklingsverkstad i Helsingfors 16.6. och 15.9. (eventuella kostnader som uppstår för resor och logi täcks av FS). utvecklingsverkstadens huvudsakliga språk är finska, men det är möjligt att delta också på svenska eller engelska. 

För mer information, se: www.partio.fi/yhteisvastuu eller kontakta Saara Nykänen:  saara.nykanen [a] partio.fi 

Kuva: Eeva Helle