Yhteisvastuu

På svenska nedan.

Partio oli evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen kotimaan erityiskohde vuonna 2016. Lisätietoa Yhteisvastuukeräyksestä löytyy keräyksen omilta kotisivuilta: www.yhteisvastuu.fi

Tule kehittämään avoimempaa partiota! Lisätukea 100 uutta tapaa -hankkeille 

Hae tukea tällä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/3C6E789E1FF74E1F

100 uutta tapaa -projektissa on toteutettu jo valtava määrä erilaisia kokeiluja, mutta kehittämistyö jatkuu edelleen. Osa lippukunnille myönnetyistä yhteisvastuukeräyksen tuotoista on jäänyt nostamatta ja partio on saanut Messengers of Peace -tukea kokeilutoiminnan jatkamiseen ja jalkauttamiseen.  

Tukea voi saada uuden idean kehittämiseen tai hyvin toimineen kokeilun levittämiseen tai laajentamiseen. Tavoitteena on edelleen syrjäytymisen ehkäisy ja harrastamisen kynnyksen madaltaminen uusille kohderyhmille. Idean ei tarvitse olla loppuun asti hiottu vaan niitä työstetään yhdessä hanketekijöiden ryhmässä. Kokeilu tai hanke voidaan toteuttaa myös esimerkiksi lippukunnan vaeltajaprojektina tai Ko-Gi -kurssiin liittyvänä kehittämistehtävänä. 

 • jaettava summa on yhteensä 18 000 euroa
 • tuki jaetaan enintään 20 projektille
 • valitut projektit saavat vähintään 500 euron tuen
 • hakuaika on käynnissä 16.4.-13.5.2018, valinnat julkistetaan 15.5. HUOM! Hakuaikaa jatkettu, hakuaika päättyy 13.5. klo 23.59.

Kevään 2018 haussa tukea ei voi saada  

 • lainavarusteisiin 
 • palkkoihin tai esimerkiksi ryhmän ohjaajan palkkiohin 

Tavoitteena on löytää hankkeita jotka pystytään toteuttamaan vuoden 2018 aikana. Valinnan edellytyksenä on, että hankkeen tekijä/tekijät pystyvät osallistumaan yhteisiin kehittämispäiviin jotka järjestetään Helsingissä 16.6. ja 15.9. (mahdolliset matka- ja majoituskulut korvataan osallistujille). Kehittämispäivien pääkieli on suomi, mutta osallistuminen on mahdollista myös ruotsin ja englannin kielellä. 

 
Tutustu esimerkkihankkeisiin  ja katso lisää tietoa usein kysytyistä kysymyksistä!
 

Partion yhteisvastuuprojekti on 100 uutta tapaa tehdä partiota -  tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä

Keräysvaroin partio tekee työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Partiossa opitaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret hyötyvät tästä.

Partion osuutta keräystuotoista käytetään valtakunnallisesti, alueellisesti piirien toimesta, sekä paikallisesti lippukunnissa. Keräystuotto käytetään erillisiin hankkeisiin, joilla kehitetään ja kokeillaan erilaisia tapoja tehdä partiota. Lippukunnat ja piirijärjestöt ovat voineet hakea tukea erillishankkeiden toteuttamiseen.

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla voidaan esimerkiksi käynnistää sisupartiotoimintaa, joka on partiotoimintaa erityistä tukea tarvitseville kuten liikunta- tai kehitysvammaisille. Keräysrahoilla voidaan myös ostaa retkivarusteita vähävaraisista perheistä tuleville lapsille tai vaikkapa perustaa somalitytöille oma vartioryhmä.

Partion osuus keräystuotosta jakautuu seuraavaasti:

 • 55 prosenttia piirien ja FiSSc:n yhteisvastuuhankkeisiin
 • 35 prosenttia SP:n koordinointityöhön, koulutuksiin ja materiaalien tuottamiseen
 • 10 prosenttia lippukuntien yhteisvastuutoimintaan

Hankkeen tuloksia voi seurata osoitteessa www.100uuttatapaa.fi

--- 

Kom med och utveckla en allt mer öppen scoutverksamhet! Mer understöd till 100 nya sätt att scouta-projekt. 

Ansök om understöd här: https://link.webropolsurveys.com/S/3C6E789E1FF74E1F

Inom projektet 100 Nya sätt att scouta har vi redan testat på en enorm mängd verksamhetsformer och utvecklingsarbetet fortsätter fortfarande! En del av de beviljade medlen för kårprojekt löstes aldrig ut och Finlands Scouter har via programmet Messengers och Peace beviljats understöd för att fortsätta utvecklingsarbetet och för att förankra de metoder som hittills testats.  

Ni kan få understöd för att för att utveckla en ny idé eller för att förankra och sprida ett sätt ni testat och som fungerat bra. Målet är fortsättningsvis att förebygga utslagning och att sänka tröskeln för nya målgrupper att delta i en hobby. Ni behöver inte ha en färdig och finslipad idé ännu i det här skedet – ni kommer att jobba vidare på er idé tillsammans med de övriga projekten som beviljas finansieringNi kan genomföra försöket eller projektet som ett roverscoutprojekt i kåren eller i kårteamet, eller som ett utvecklingsprojekt kopplat till TG-utbildningen.  

 • Sammanlagt delas 18.000€ ut till högst 20 projekt.
 • Understödet är minst 500€.
 • Ansökningstiden är 16.4-13.5.2018, de beviljade understöden tillkännages den 15 maj. 

Följande kostnader understöds inte: 

 • låneutrustning 
 • lönekostnader eller arvoden för exempelvis klubbledare 

Målet är att finansiera projekt som genomförs under år 2018. En förutsättning för att beviljas understöd är att minst en av de ledare som genomför projektet kan delta i två projektverkstäder i Helsingfors 16.6.2018 och 15.9.2018 (deltagarnas eventuella kostnader för resor och logi ersätts). Arbetsspråket under projektsverkstäderna är finska, men det är möjligt att delta också på svenska eller engelska.