SP-FS ry:n vaalit 2017

Suomen Partiolaisten hallitus on ilmoittanut kutsuvansa ylimääräisen jäsenkokouksen koolle 28.–29.10.2017. Ylimääräinen jäsenkokous valitsee Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:lle uuden puheenjohtajan vuodeksi 2018.

Partioneuvoston puheenjohtajisto on asettanut vaalitoimikunnan 1.8.2017 valmistelemaan vaalia. Vaalitoimikunta päivittää tätä sivua ja Suomen Partiolaisten vaalit -sivua Facebookissa syksyn ajan. Sivuille kootaan tietoa ehdolle asettuvista partiolaisista sekä tarjolla olevasta/olevista pesteistä. Vaalitoimikunta järjestää myös vaalitentit, joiden ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin tällä sivulla.

 

Ehdokkaat

Maria "Hilla" Ruohola, 27, Mikaelin Sinikellot
Linkki ehdokkaan Facebook-sivulle

Merkittävin/merkittävimmät partiopestisi tällä hetkellä?

Tällä hetkellä merkittävin partiopestini puheenjohtajuuden näkökulmasta on partioneuvoston jäsen. Tässä roolissa olen päässyt seuraamaan SP:n hallituksen toimintaa läheltä ja perehtymään tällä hetkellä pinnalla oleviin asioihin. Toinen hyvin merkityksellinen tehtävä on kasvatustavoitteiden päivitystyöryhmän jäsenyys. Kasvatustoiminta on partion ydin ja siksi on tärkeää, että myös partion keskeisissä johtotehtävissä olevilla henkilöillä on vankka osaaminen tältä alueelta. Toimin edelleen myös tarpojavartio Sinivuokkojen luotsina, mikä pitää arjen partiotoiminnan lähellä.

Merkittävin/merkittävimmät aiempi/aiemmat partiopestisi?

Viimeaikaisista tehtävistäni nostaisin Suomen ensimmäisen Value Based Leadership -kurssin fasilitaattorin tehtävän. Olen itse käynyt kurssin aikanani Ruotsissa ja sekä kurssilaisuus että fasilitointi ovat vaikuttaneet minuun merkittävästi johtajana. VBL:n ansiosta olen erityisesti arvojohtaja ja ihmisten johtaja. Lippukunnanjohtajuus ja hallituksen puheenjohtajana toimiminen ovat luonnollisesti olleet tärkeä osa johtajaksi kasvamistani. Toimiminen Uudenmaan Partiopiirin Säihke-piirileirin ohjausryhmässä toi sekä näkökulmia muiden piirien toiminnasta että kehitti taitojani ohjata, tukea ja haastaa.

Miksi haet SP:n puheenjohtajaksi?

Olen ehdolla SP:n puheenjohtajaksi, koska partio tarvitsee taitavaa johtamista. Haluan tehdä töitä sen eteen, että partio on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö. Partio pitää kokea houkuttelevana ja kilpailukykyisenä harrastuksena, jota voi harrastaa kaikkialla Suomessa. Partiossa saatu osaaminen tulee tunnustaa oppilaitoksissa ja partiolaisuuden kuuluu olla kovaa valuuttaa työmarkkinoilla. Partio ja partiolaiset jatkavat yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista omista arvoistamme käsin. Järjestömme sisällä SPn, piirien ja FiSScenin välistä yhteistyötä on tehostettava entisestään, jotta lippukuntia pystytään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Keskusjärjestön tärkein tehtävä on mahdollistaa laadukkaan partio-ohjelman toteutuminen, koska lippukunnissa tapahtuva kasvatustoiminta on partion ydin. SP:ssä on viime vuosina tehty paljon asioita oikein ja haluan olla varmistamassa, että nykyinen suunta partion kehityksessä jatkuu.

Mitä partion keskusjärjestönä SP:n olisi tehtävä seuraavina vuosina paremmin tai toisin, jotta partion strategia varmasti toteutuisi?

Partio elää lippukunnassa, lippukunta kasvaa piirissä. Jotta lippukunta pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitsee SP:n tarjota innostava ja monipuolinen partio-ohjelma, joka perustuu partion kasvatustavoitteille. Ohjelman tulee olla helposti lippukuntien saatavilla. Jotta partio kuuluisi kaikille, tulee partion avoimuuden eteen tehdä edelleen töitä ja esimerkiksi Yhteisvastuu-hankkeet jalkauttaa osaksi perustoimintaa. Toimiva lippukunta tarvitsee lapsia, nuoria ja vapaaehtoisia ja siten SP:n tulee tarjota lippukunnille keinoja viestintään, markkinointiin ja rekrytointiin yhdessä piirien ja FiSSc:in kanssa. Jotta lippukunnassa olevat vapaaehtoiset osaavat asiansa ja ovat motivoituneita tehtäväänsä, he tarvitsevat taito- ja johtamiskoulutusta. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen, kun nuorille annetaan tuetusti vastuuta ja aikuinenkin kokee saavansa harrastuksesta edelleen itselleen. Valtakunnalliset tapahtumat, kuten samoajien Explo, Vaeltajavalkeat ja Johtajatulet ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten SP:n voi tarjota hengähdyshetken ja kasvun mahdollisuuden vapaaehtoisille. Vastaavasti Ko-Gi ja Value Based Leadership -kurssit ovat partion johtamiskoulutuksen helmiä ja entistä suurempi joukko aikuisia tulisi saada näiden koulutusten pariin. Lippukunta tarvitsee toimiakseen myös taloudellisia resursseja, tiloja ja yhteistyökumppanuuksia. Kun partio on aloitteellinen yhteistyökumppani esimerkiksi seurakuntien, kuntien, muiden järjestöjen, yritysten ja valtion suuntaan, mahdollistuu lippukuntien resursointi helpommin. Piirit tukevat lippukuntia alueellisissa yhteistyökumppanuuksissa ja keskusjärjestö huolehtii valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Yhteiskunnallisella vaikuttamisella tulee tavoitella aina partion päämäärää: sitä että lapset ja nuoret voivat paremmin ja kasvavat ja kehittyvät tasapainoisiksi ja vastuullisiksi yhteisön jäseniksi. Hallitusohjelma kaudelle 2017─2018 on rakennettu strategiaa silmällä pitäen ja sen sisältö on oikein hyvä. Pidän tärkeänä asiana varmistaa, että suunniteltu hallitusohjelma toteutuu ja tällä hetkellä kesken olevat projektit saatetaan loppuun asti. SP:n tulee huomioida omassa toiminnassaan piirien ja FiSSc:in aikataulut ja pyrkiä mahdollisimman saumattomaan yhteistyöhön.

Vapaa sana itsestäsi:

Kuvailisin itseäni persoonaltani määrätietoiseksi, lempeäksi, energiseksi, pitkäpinnaiseksi ja sitoutuvaksi. Ammatiltani olen psykologi, työskentelen tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa tehden lasten neuropsykologisia tutkimuksia. Partion ja työn lisäksi yksi intohimoni on hyvä ruoka. Kun aika antaa myöden, kutsun kaverin kylään, suunnittelen hartaudella ruokalajit ja vietän keittiössä aikaa useamman tunnin hääräillen. Stressin poistan lähtemällä lenkille, suunnistamaan, mökille tai patikoimaan, luonnossa mieli lepää!

Maria "Hilla" Ruoholan yhteystiedot: maria.ruohola@partio.fi, puh. +358 40 5270 436

 

Ilmi Salminen, 26, Otavaeltajat
Linkki ehdokkaan Facebook-sivuille

Merkittävin/merkittävimmät partiopestisi tällä hetkellä?

Olen ollut vuoden alusta alkaen SP:n hallituksen jäsen, eli johtanut keskusjärjestöä yhdessä muiden hallituksen jäsenten ja puheenjohtajiston kanssa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuutoiminnanalansa, mutta lisäksi hallitus vastaa yhdessä koko järjestön suurista linjoista, kuten strategian ja toimintasuunnitelman toimeenpanosta, sekä koko SP:n johtamisesta toimiston henkilökunnan avulla. Oma vastuutoiminnanalani on yhteiskuntasuhteet, ja siten olen vastannut SP:n vaikuttamis- ja edunvalvontatyöstä, kuten esimerkiksi yhteistyöstä partion sidosryhmien kanssa, partioparlamentaarikkotoiminnasta ja partion antamista lausunnoista lakien valmisteluun. Siinä työssä ymmärrykseni partiosta osana yhteiskuntaa on syventynyt reilusti.

Merkittävin/merkittävimmät aiempi/aiemmat partiopestisi?

Ennen SP:n hallituksessa toimimista johdin SP:n yhteiskuntasuhdevaliokuntaa sen puheenjohtajana. Sitä ennen olen toiminut muun muassa kansainvälisten yhteyksien valiokunnassa WAGGGSin deputy IC:nä. Omassa lippukunnassani Tellervoisissa olen toiminut hallituksen jäsenenä, seikkailija- ja tarpojajohtajana sekä toiminnantarkastajana. Olen ollut mukana myös Otavaeltajien viikkotoiminnassa sen jälkeen kun Tellervoiset yhdistyi Otavaeltajiin. Kävin VBL-kurssin vuosina 2013–2014, mikä vaikutti syvästi omaan johtamisfilosofiaani sekä ymmärrykseeni arvopohjaisesta johtajuudesta.

Miksi haet SP:n puheenjohtajaksi?

Haen SP:n puheenjohtajaksi ennen kaikkea siksi, että olen erittäin motivoitunut johtamaan partioliikettä Suomessa, ja palan halusta päästä johtamaan Suomen partiolaisia nimenomaan puheenjohtajana. Minua motivoi usko siitä, että juuri partio on se tapa, jolla voimme muuttaa maailmaa. Yhä useampi suomalainen nuori kokee huolta tulevaisuudestaan, ja kasvava joukko pelkää sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden että vastakkainasettelun lisääntymistä. Me partiolaiset olemme vastavoima välinpitämättömyydelle ja eristäytymiselle, vastavoima vastakkainasettelulle. Partio on kasvatustoimintansa kautta jo nyt monelle nuorelle merkityksellinen harrastus, jossa jokainen rakentaa omilla teoillaan parempaa maailmaa. Haluan, että tulevaisuudessa se on sitä vielä useammalle. Nyt valittavan puheenjohtajan ympärille ei poikkeuksellisesti muodosteta uutta hallitusta, vaan istuva hallitus jatkaa vielä vuoden 2018 loppuun saakka. SP:n nykyinen hallitus on ryhmä, jonka kanssa olen tehnyt töitä tämän vuoden tammikuusta lähtien. Se on ryhmä, joka uskaltaa johtaa SP:tä rohkeasti eteenpäin ja toteuttaa kunnianhimoisesti strategiaa, hallitusohjelmaa ja kaksivuotislinjauksia. Se on myös porukka, jonka kanssa todella haluan johtaa partiota eteenpäin.

Mitä partion keskusjärjestönä SP:n olisi tehtävä seuraavina vuosina paremmin tai toisin, jotta partion strategia varmasti toteutuisi?

Olen hallituksen jäsenenä ollut hyvin läheisesti mukana toteuttamassa partion strategiaa. Suunta on oikea, ja puheenjohtajana haluaisin jatkaa samaa vahvaa työtä nykyisen strategian ja voimassaolevan hallitusohjelman toteuttamisessa. Olemme tehneet paljon sen eteen, että partio kuuluisi kaikille, ja että mahdollisimman moni löytäisi partiosta paikkansa. Emme voi kuitenkaan olla Suomen vaikuttavin nuorten liike, jos emme jatkuvasti haasta itseämme toivottamaan uusia kohderyhmiä mukaan ja huolehdi tiiviisti yhdessä piirien ja lippukuntien kanssa partion jäsenmäärän kasvusta. Samalla on tärkeää kysyä, viihtyykö jokainen partiosta jo paikkansa löytyvä mukana. Onko heillä tervetullut olo? Ajattelevatko he, että heidän panostaan arvostetaan? Myös kumppanuuksien eteen on tehty paljonkin töitä, tämän olen nähnyt hyvin läheltä yhteiskuntasuhteista vastaavana hallituksen jäsenenä, mutta haluaisin puheenjohtajana edelleen painottaa yhteistyön ja kumppanuuksien muodostamisen tärkeyttä. Yhteiskuntamme suurimmat ongelmat partio ratkaisee vain yhdessä muiden kanssa. Tärkeintä mielestäni kuitenkin on, että teemme työtä yhtenä partiona. Haluan olla herkkänä piirien ja FiSScin toiveille. Uskon, että vain yhdessä tehdyt päätökset vievät meitä eteenpäin ja säilyttävät sen positiivisen ja innostavan vireen, joka partiossa on.

Vapaa sana itsestäsi:

Tällä hetkellä viimeistelen DI-tutkintoani Aalto-yliopistosta, ja suurin osa vapaa-ajastani kuluu – tietysti – partiossa. Partiokokemukseni lisäksi olen mm. toiminut järjestöjohdossa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) hallituksessa vuonna 2013 sekä esimerkiksi AYY:n taloustoimikunnassa linjaamassa ylioppilaskunnan talouden hoidosta vuosikymmeniksi eteenpäin. Töissä olen ollut muun muassa monesti Suomen parhaaksi työpaikaksi valitulla Reaktorilla, jossa olen toiminut konseptoijana, eli käytännössä suunnitellut ratkaisuita asiakkaiden ongelmiin. Reaktorilla olen oppinut todella paljon ihmisten ja kulttuurin johtamisesta: tärkeintä on onnistua luomaan kulttuuri jossa on kiva tehdä asioita yhdessä muiden kanssa. Se on minulle tärkeää partiossakin. Johtajana olen kuunteleva, mutta määrätietoinen. Uskon, että johdettavieni sisäisen motivaation löytäminen ja heidän kannustaminen ovat parhaita tapoja saada asioita tapahtumaan.

Ilmi Salmisen yhteystiedot: ilmi.salminen@partio.fi, puh +358 50 3200 280

Haluatko sinä lähteä ehdolle partiolaisten puheenjohtajaksi? Vai tunnetko hyvän tyypin, joka voisi lähteä ehdokkaaksi? Kummin vain, ilmoita siitä meille tällä lomakkeella. Mikäli lomakkeen täyttäminen jännittää, voit olla yhteydessä vaalitoimikunnan vt. puheenjohtaja Tiina Witikkalaan (etunimi.sukunimi@uusimaa.partio.fi).