Punainen Sulka

Punaisella Sulalla yhteistyöhön Lionsien kanssa!

Punainen Sulka on Lions-liiton valtakunnallinen keräys, joka päättyi kesällä 2017. Partio oli yksi Punaisen Sulan kumppaneista ja sai yli 100 000 euroa partiolaisten työelämä- ja johtajmistaitojen edistämiseen

Partiossa Punainen Sulka -keräyksen tuotoilla vahvistetaan lasten ja nuorten työelämä-, johtajuus- ja taloustaitoja sekä tuodaan esille sitä osaamista, jota partiossa jokaiselle nuorelle karttuu. Päämääränä on antaa nuorille mahdollisuus kehittyä niin että he osaavat kantaa vastuuta itsestään, yhteisöstään ja koko hyvinvointiyhteiskunnasta.

Paikallinen lionsklubi voi olla lippukunnalle erittäin tärkeä paikallinen tuki ja turva. Punainen Sulka -keräyksen myötä lippukunnilla on nyt loistava mahdollisuus tiivistää tai aloitella yhteistyötä oman alueen klubin kanssa.  Lippukunnalla on myös mahdollisuus saada oma osansa keräystuotoista, sillä klubit jakavat osan keräämästään rahasta paikalliselle nuorisotoiminnalle. Lippukunta ja klubi voivat tehdä yhteistyötä myös jatkossa. Ideoita yhteistyöhön klubien kanssa löydät täältä.

Yhden esimerkin yhteistyöstä löydät uutisestamme "Lionsit ja lippukunnat yhteistyössä nuorten hyväksi".

Osa keräystuotosta jaetaan paikalliseen nuorisotoimintaan!

Paikallisesti toimivat lionsklubit jakavat 25 prosenttia keräämästään tuotosta suoraan paikalliseen toimintaan. Klubeja on ohjeistettu tekemään tukipäätökset viimeistään lokakuun 2017 aikana, joten nyt viimeistään on oikea hetki lähestyä klubia oman esityksen kanssa! Voitte hyödyntää esimerkiksi valmista anomuspohjaa tai laatia omanne.

Keräystuottoja voi käyttää toimintaan, jolla tuetaan nuorten elämänhallintataitoja, ehkäistään syrjäytymistä, edistetään mielenterveyttä tai kannustetaan päihteettömyyteen. 

Mitä lionsit tekevät?

Lionsklubit tekevät vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla ja yhdessä muiden lionsklubien kanssa kotimaassa ja maailmalla. Suomessa toimii 935 lionsklubia, joissa on yhteensä 25 000  jäsentä. Suomen lionsklubit avustavat palvelullaan ja rahalahjoituksillaan kotimaassa ja maailmalla apua tarvitsevia arviolta 4-5 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Paikalliset leijonat tekevät vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla oman alueensa yhteisön hyväksi. Lionsklubit tarjoavat monesti vapaaehtoistyöpanosta tai rahallista tukea esimerkiksi erilaiselle nuorisotoiminnalle. Tyypillisiä aktiviteetteja ovat harrastusten tukeminen (esim. partiotyö), vanhusten auttaminen, lähiympäristön kunnostus, konserttien ja yleisötapahtumien järjestäminen. 

Monella paikkakunnalla partiolippukunnilla ja lionsklubeilla on jo pitkät perinteet yhteistyöstä esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisessä.