Mitä lippukunnan tulee tietää Partion Ystävistä?

Partion Ystävät on uudenlainen valtakunnallinen varainhankintakonsepti, jolla tavoitellaan vuosilahjoittajia. Pääkohderyhmänä ovat entiset partiolaiset ja muut partiolle läheiset henkilöt. Kampanjan valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Suomen Partiolaiset. 

Partion Ystävänä lahjoittaa partiolle vuosilahjoituksen, joka jaetaan SP:n ja piirien kesken ja sen lisäksi hänen on mahdollista antaa vapaaehtoinen lisäsumma valitsemalleen lippukunnalle.  Lippukunta saa sille mahdollisesti suunnatun summan lyhentämättömänä käyttöönsä. 

Kuinka Partion Ystävät hyödyttää lippukuntaa? 

Peruslahjoituksen lisäksi lahjoittaja voi kohdistaa haluamalleen lippukunnalle vapaaehtoisen lisälahjoituksen, joka tilitetään lyhentämättömänä lippukunnalle. Lippukunnat voivat käyttää lahjoitustuotot parhaaksi katsomallaan tavalla. Lahjoitustuotot tilitetään kerran vuodessa, ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Lippukunnan on raportoitava saatujen Partion Ystävät -lahjoitusten käytöstä vuoden kuluessa tilityksestä erikseen annettavien ohjeiden mukaan.  

Partion Ystävät -konsepti tarjoaa uuden lisätulovirran tukemaan lippukunnan taloutta. Onko teillä esimerkiksi ajatuksena lähteä maailmanjamboreelle vuonna 2019? Kaipaako kämppänne kunnostusta? Partion Ystävät on helppotöinen vaihtoehto kerätä rahaa etenkin niille lippukunnille, joilla ei ole esimerkiksi omaa tukiyhdistystä. 

Kuulostaa hyvältä! Mitä meidän pitää tehdä? 

  • Markkinoikaa Partion Ystäviä omissa verkostoissanne ja muistakaan mainita vapaaehtoisesta lippukuntalahjoituksen mahdollisuudesta! Valmiita markkinointimateriaaleja, kuten julisteita, nettisivubannereita ja Facebook-jakokuvia löytyy partion materiaalipankista.
  • Jotta lippukunnalle on mahdollista kohdistaa lahjoituksia, täytyy seuraavat tiedot olla määriteltyinä Kuksassa: lippukunnan nimi, taloudenhoitajan nimi ja tilinumero (kampanjan tuotemyynnin tilinumero riittää). Ellei tietoja ole määriteltynä Kuksassa, ei lahjoittaja voi tehdä kohdistusta eikä lippukunta näy lahjoituskohdelistauksissa! 
    HUOM! Mikäli lippukuntanne ei halua olla mukana Partion Ystävät -kohdelistauksessa, ilmoitattehan siitä sähköpostitse partionystavat@partio.fi

Milloin lippukunnalle kohdistetut lahjoitukset tilitetään lippukunnalle?

Kaikki lippukunnille kohdistetut lahjoitukset tilitetään lyhentämättöminä lippukunnille kerran vuodessa, ensimmäisen kerran syyskuussa 2018. Lahjoitukset tilitetään lippukunnan Kuksaan antamalle tilinumerolle.

Kuinka ryhtyä Partion Ystäväksi? 

Lahjoittaja voi ryhtyä Partion Ystäväksi partio.fi-nettisivujen kautta osoitteessa www.partionystavat.fi. Kiitokseksi lahjoittaja saa Partion Ystävät -pinssin ja ajankohtaista tietoa partion tapahtumista sähköpostitse muutaman kerran vuodessa.  

Okei! Yksi kysymys olisi vielä… 

Kaikissa Partion Ystäviin liittyvissä kysymyksissä otathan yhteyttä partionystavat@partio.fi