Arvokeskustelu

Arvokeskustelua käydään vuosina 2017-2018 useissa partiotapahtumissa ympäri Suomen. Arvokeskustelun tavoitteena on selventää arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Arvoista keskustelemisen tueksi on laadittu materiaali Arvopuntari-keskustelun käymiseen piirien, FISScin, alueellisissa ja lippukuntien omissa tapahtumissa.

Arvopuntari-keskusteluissa osallistutaan arvokeskusteluun ja arvojen tulkinnan määrittämiseen. Arvopuntari-keskusteluita voi käydä maaliskuun 2018 loppuun asti. Myös tämän jälkeen materiaalia on mahdollista käyttää, mutta keskusteluiden tuloksia ei enää kerätä.

Arvopuntari-materiaalit: