17. Saan riittävästi palautetta toiminnastani

Jos haluatte kehittää tätä osa-aluetta, miettikää esimerkiksi näitä:

Palautteen antamisen kulttuurin syntymistä käsiteltiin jo täällä.

Huomioi myös, että palautetta voi myös aktiivisesti pyytää! Moni ei ehkä uskalla sanoa, tai ei ole tullut eteen juuri sitä hetkeä, vaikka hänellä voisi olla paljonkin ajatuksia siitä, miten jotain vastuullasi olevaa juttua voisi kehittää vieläkin paremmaksi.

 

***
Me haluamme, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Se tarkoittaa, että jokaisella on mukava olla ryhmässä oma itsensä, että ryhmää johdetaan hyvin ja että työmäärä on sopiva jokaisen elämäntilanteeseen nähden. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa, että partiossa on kaikilla kivaa. Ja se on hirveän tärkeää! Partio koostuu niistä ihmisistä, jotka vapaaehtoisesti tekevät sen eteen töitä. Eli juuri teistä. Paras vapaaehtoistyö -kysely toteutettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2015 ja siihen vastasi 2500 vapaaehtoistyö partiolaista järjestön kaikilta tasoilta.