Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn avulla selvitetään, minkälaista partiossa on toimia vapaaehtoisena. Kysely lähetään vuosittain kaikille 15 vuotta täyttäneille partiolaisille. Tulosten avulla nähdään, missä asioissa lippukunnissa on onnistuttu ja missä on parantamisen varaa.

Jokaiselle lippukunnalle lähetetään Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn vastaukset. Ne lippukunnat, joissa vastaajia oli yli viisi saavat oman lippukunnan tulokset, ja kaikki lippukunnat saavat piirin keskiarvovastaukset. Paras vapaaehtoistyö -kyselyyn vastaa vuosittain toukokuussa noin 2500 partion vapaaehtoista.

Kyselyn tuloksia kannattaa käyttää lippukunnassa jutunjuurena ja käydä hyvä ja rakentava keskustelu siitä, minkälaisilla pienillä toimintatavan muutoksilla teidän olisi mukavampi toimia ryhmänä ja ryhmässä.

Huomaa, äläkä häiriinny, että tämän osion linkit vievät vielä Parempi lippukunta -blogiin.

Tähän (alasivuille) onn koottu käytännön vinkkejä  Paras vapaaehtoistyö -kyselyn teemojen mukaisesti.

Klikkaa siis sitä kysymystä, jonka aihepiiriä haluatte erityisesti kehittää.

 1.     Tekemisilläni on merkitystä lippukuntamme tavoitteiden saavuttamisessa.
 2.     Kerron ylpeydellä ei-partiolaisille harrastuksestani
 3.     Toiminnallamme on yhteiskunnallista vaikutusta
 4.     Lippukunnassamme juhlistetaan merkkitapahtumia tai saavutuksia riittävästi
 5.     Lippukunnassamme kaikki saavat riittävästi kiitosta omasta panoksestaan
 6.     Lippukunnassamme vastuu jakautuu tasaisesti
 7.     Voin luottaa lippukuntalaistemme auttavan tarvittaessa
 8.     Voin luottaa siihen, että muut lippukuntani jäsenet hoitavat lupaamansa tehtävät
 9.     Koen olevani osa ryhmä, vaikken osallistuisikaan toimintaan aktiivisesti.
 10.     Minut on pestattu tähän tehtävään
 11.     Minulle on selvää, mitä minulta tehtävässäni odotetaan
 12.     Ryhmässämme on helppo antaa palautetta toisille
 13.     Uusien ihmisten on helppo päästä mukaan ryhmäämme
 14.     Minut pidetään tietoisena ryhmämme tärkeistä asioista ja muutoksista
 15.     Ryhmässämme kaikkia kohdellaan tasavertaisina jäseninä
 16.     Minulle tarjotaan riittävästi koulutusta ja tukea itseni kehittämiseen
 17.     Saan riittävästi palautetta toiminnastani
 18.     Saan pestissäni taitoja ja kokemusta, joita voin hyödyntää myös partion ulkopuolelle
 19.     Minulla on mahdollisuus tasapainottaa partio ja muu elämä (Voin esimerkiksi vähentää partiota, jos töissä tai koulussa on kiireitä.)
 20.     Minulla on kivaa lippukunnassani