Osaamismerkit

Mikä on osaamismerkki?

Sähköisellä osaamismerkillä (ks. Mozilla Open Badge) tuodaan esiin tietoja, taitoja, osaamista ja/tai saavutusta. Osaamismerkki koostuu kuvasta ja merkkiin liitetyistä tiedoista, joita ovat merkin kuvaus, merkin saamiskriteerit, myöntäjän tiedot sekä merkin voimassaoloaika. Osaamismerkkiin on mahdollistaa liittää myös todisteita osaamisesta, jotka osoittavat, millä osaamisella/näytöillä merkin saaja on sen ansainnut. Merkin voi liittää esimerkiksi sähköiseen CV:hen tai jakaa sosiaalisessa mediassa.

Miksi osaamismerkkejä myönnetään partiossa?

Partiolaiselle osaamismerkki on erinomainen keino näyttää partiossa hankittua osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Osaamismerkin yhtenä tarkoituksena auttaa tekemään näkyväksi osaaminen, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä – eli nimenomaan partiossa!

Osaamismerkki on avoin konsepti, joka ei ole sidoksissa tiettyyn työkaluun saati partion tai oppilaitoksen IT-ratkaisuihin. Osaamismerkit ovat henkilön käytössä aina veloituksetta. Ja mikä parasta – yhteen paikkaan kerätyt osaamismerkit kokoavat näppärästi esille eri yhteyksistä saavutetun osaamisen!

Osaamismerkin osoittamaa osaamista voi hyödyntää esimerkiksi koulumaailmassa tai työnhaussa. On kuitenkin hyvä muistaa, että oppilaitosten käytännöt osaamismerkeillä osoitetun osaamisen hyväksilukemisesta vaihtelevat. Merkkien käyttö laajenee kuitenkin koko ajan ja ne ovat jo käytössä monessa oppilaitoksessa sekä järjestöissä. Työnantajat arvostavat merkkiä työtodistuksen sijasta tai rinnalla.

Millaisia osaamismerkkejä partiossa on käytössä?

Pääsääntöisesti partion osaamismerkit ovat haettavia osaamismerkkejä eli osaamismerkin hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hän omin sanoin kuvaa partiossa hankkimaansa osaamista.

Partiossa myönnettävät osaamismerkit osoittavat sellaista osaamista, jolla on merkitystä joko työ- tai koulumaailmassa. Mitään humputtelumerkkejä me emme myönnä: osaamismerkkimme osoittavat oikeasti merkityksellistä osaamista. Osaamismerkkien avulla teet näkyväksi myös sellaista partiossa hankittua osaamista, jota muuten olisi vaikea osoittaa tai josta ei saa muunlaista todistusta.

Tällä hetkellä haettavissa olevat osaamismerkit

Yhdistyksen puheenjohtajan osaamismerkki
(lippukunnanjohtajille)

Merkin ja siihen liittyvien todisteiden avulla hakija pääsee näyttämään yhdistyksen puheenjohtajana hankittua osaamistaan monipuolisesti. Tämä osaamismerkki luotiin yhdessä Opintokeskus Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen kesken. 

Yhdistyksen sihteerin osaamismerkki 

Merkin ja siihen liittyvien todisteiden avulla hakija pääsee näyttämään yhdistyksen sihteerinä hankittua osaamistaan monipuolisesti. Tämä osaamismerkki luotiin yhdessä Hämeen Partiopiirin kanssa.

Varainhankintaosaajan osaamismerkki (esimerkiksi lippukunnan adventtikalenterikampanjan päälliköille) 

Merkin ja siihen liittyvien todisteiden avulla hakija pääsee näyttämään paiakllisyhdistyksen varainhankintannan toteuttamiseen liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Osaaminen on voitu osoittaa

esimerkiksi toimimalla joulun varainhankintakampanjan päällikkönä partion paikallisyhdistyksessä tai vastaamalla esimerkiksi yhdistyksen avustusprosessista. 

Metsäosaajan osaamismerkki (suunnattu erityisesti samoajaikäisille) 

Merkin ja siihen liittyvien todisteiden avulla hakija pystyy osoittamaan metsiin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Osaaminen on voitu osoittaa samoajaohjelman aktiviteettien kautta ja sitä varten on toteutettu myös oma opasvihko. Metsäosaajan merkkiä varten tutustutu monipuolisesti metsiin niin virkistyskäytön, monimuotoisuuden kuin elinkeinonkin näkökulmasta. Metsäosaajan osaamismerkkiä voit hyödyntää esimerkiksi metsäalan opintoihin hakeuduttaessa, opintojen aikana tai työhaastattelussa. 


 

 

Olen hakenut ja minulle on myönnetty osaamismerkki - kuinka vastaanotan sen?

 

Katso Discendumin ohjevideo sähköisen osaamismerkin vastaanottamisesta.