Opintopisteytetty todistus partiokoulutuksesta - mitä, miten ja miksi?

Voisitko saada hyväksiluettua vaikkapa partiojohtajan peruskoulutuksen opinnoissasi?

Partion koulutuksista virallisen oppilaitoksen myöntämä todistus

Partiokoulutuksen osallistuja voi nyt saada virallisen oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Validointi on osa partion vastauksesta nuorisotakuuseen. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä on kahdeksan tasoa. Tasojen avulla kuvataan oppimistuloksia, oppijan tietojen, taitojen ja pätevyyden syvyyttä. EQF on kehitetty helpottamaan Euroopan unionissa suoritettujen tutkintojen vertailua. Partiossa useimmat validoidut koulutukset edustavat ammatillisen koulutuksen astetta, nuorisoastetta tai AMK-tasoa ja käytössä ovat numerot 3-5. Vapaan sivistystyön koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia ja numerot ovatkin viitteellisiä.

Mitä hyötyä validoidusta todistuksesta on?

Opintopisteytetty todistus voi olla saajalleen monella tavalla hyödyllinen. Henkilötunnuksella varustetulla todistuksella esimerkiksi tutkintokoulutuksessa voi saada opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä. Uudet opetussuunnitelmat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vapaavalintaisiin opintoihin, joissa partion koulutuksia voi käyttää. Lisäksi näyttötutkinnoissa osaamisen hankkimisen tapa on vapaa, mutta todistuksella voi korvata tarvittavia ammattiopintoja.Todistus voi olla arvokas myös työnhaussa. Kurssinjohtajalta kannattaa kysyä jo kurssin alkaessa todistuksesta, jos haluaa sellaisen! On erittäin tärkeää, että kurssinjohtaja hankkii todistukset ajallaan, koska koulutuksen osallistuja ei voi saada todistusta enää jälkeenpäin. Todistuksen liitteenä oleva oppimispolun yksityiskohtainen kuvaus auttaa kouluttautujaa itseään sanoittamaan osaamistaan.
Opintokeskus Siviksen todistus on virallinen oppilaitoksen myöntämä todistus. Jos kouluttautuja tarvitsee joskus uuden kopion todistuksesta, sen saa tilattua Opintokeskus Sivikseltä korvausta vastaan.

 
Koulutukset joista voi hakea validoidun todistuksen

(tilanne lokakuussa 2015)

Validoidut koulutukset
EQF   Opintopisteet
Ryhmänohjaajakoulutus ROK 3   10 op
Partiojohtajan peruskoulutus PJPK 3   7 op
Alueohjaajakoulutus 5   4 op
Koulutusohjaajakoulutus 5   20 op
Ohjelmaohjaajakoulutus 5   5 op
Partiojohtajien jatkokoulutus Ko-Gi 5   40 op
Järjestöjohtamiskurssi 5   12 op
Seurakuntien partiotyöntekijän erityiskoulutus, järjestää Kirkon koulutuskeskus 4   10 op
Validoidut taitokoulutukset
     
Pelastautumiskurssi 3   3 op
Saaristokipparikurssi 3   3 op
Veneenohjaajakurssi 3   5 op
Eräopaskurssi 5   30 op
Leirijärjestäjä-ja ohjaajakurssi 3   6-9 op
Kipparikurssi  3   10 op