Koulutusjärjestelmän sisällöt

Suomen partiolaisten koulutusjärjestelmä

Partion koulutusjärjestelmällä aktivoidaan aikuisia kouluttautumaan. Kouluttautumisen avulla varmistutaan siitä, että partiokasvatusta toteuttavilla vapaaehtoisilla on pestissään tarvittava osaaminen.

Koulutuskokonaisuudet on suunnattu pääosin pestilähtöisesti. Koulutuskokonaisuus sisältää ne asiat, mitä pestissä aloittavan vapaaehtoisen tulee osata. Koulutuskokonaisuuden kuvauksesta löytyy lisätietoa esitiedoista, jotka kouluttautujan tulisi hallita ennen koulutuskokonaisuuden suorittamista. Lisäksi kuvauksessa kerrotaan koulutuksen kohderyhmä, vaadittavat opintosuoritukset, yleiskuvaus koulutuksen sisällöstä sekä koulutuksen vastuullinen järjestäjä.

Koulutusjärjestelmään voi tutustua koulutuskartan avulla. Valikosta vasemmalta löydät kaikkien koulutusten ja moduulien kuvaukset. (löytyvät toistaiseksi vielä vanhoilta sivuilta)

Koulutuskartasta löytyvät kaikki koulutusjärjestelmään kuuluvat koulutukset osaamisalueittain. Moduulikartasta näkee koulutuksiin kuuluvat moduulit. Tutustua voi myös koulutusjärjestelmän pikaoppaaseen ja kysymykset ja vastaukset -dokumenttiin. Linkit näihin löytyvät alla.