Uganda

Kuukautisten vaikutus koulunkäyntiin

Ugandassa partiolaiset ovat auttaneet Suomen Partiolaisten rahallisella tuella lapsia ja nuoria ymmärtämään murrosiän muutoksia ja valistamaan kuukautisista. Ugandassa kuukautiset voivat pakottaa tytön jäämään kokonaan pois koulusta niihin liittyvän häpeän ja ennakkoluulojen vuoksi. Usein tytöt eivät ole kuulleetkaan kuukautisista saadessaan ne ja muut lapset saattavat pilkata heitä nähdessään veritahran vaatteessa. Tytön jäädessä pois koulusta hänen mahdollisuutensa elämässä kaventuvat, joka voi pahimmillaan johtaa tulevaisuudessa työttömyyteen tai jopa lapsiavioliittoon.

Ugandan partiolaiset ovat opettaneet tytöille, miten tehdään kestäviä kuukautissiteitä ja kertoneet sekä tytöille että pojille murrosikään liittyvistä muutoksissa kehossa. Suomen Partiolaiset saavat olla mukana tässä tärkeässä työssä, jossa tuetaan koulunkäynnin jatkuvuutta maassa. Yhteistyötä jatketaan tulevina vuosina samoihin teemoihin keskittyen. Mukana on tästä lähtien Ugandan molemmat partiojärjestöt; The Uganda Scouts Association ja The Uganda Girl Guides Association.

#EiMenetetylleKoulutukselle

Suomen Partiolaiset on hakenut Ulkoministeriöltä hanketukea vuonna 2019 alkavalle projektille,  jonka tavoitteena on naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja tasa-arvon edistäminen Ugandassa tukemalla tyttöjen koulunkäyntiä. Tyttöjen heikot mahdollisuudet osallistua opetukseen kuukautisten aikana liittyy keskeisesti Kestävän kehityksen tavoitteisiin Hyvä koulutus ja Sukupuolten tasa-arvo. Esimerkiksi UNESCO arvioi, että joka kymmenes tyttö Saharan eteläpuolisessa Afrikassa jättäytyy koulusta kuukautisvuodon aikana. Tämä voi tarkoittaa, että jopa 20 % koulupäivistä vuodessa jäisi puuttumaan.

Suunnitellun projektin tarkoitus on juurruttaa kuukautishygieniasta huolehtiminen ja sukupuolisensitiivisyys kiinteäksi osaksi Ugandan partiojärjestöjen partio-ohjelmia. Päämäärän saavuttamiseksi täytyy tyttöjen koulutuksen suhtautumista saada aiempaa kannustavammaksi. Sen vuoksi tietoisuuden lisääminen yhteiskunnassa on keskeinen osa hanketta. Tavoitteena on, että hankkeen loppuun mennessä tasa-arvo sukupuolten välillä koulutuksessa on vahvistanut siellä missä hanke on toteutettu. Hankkeen loppuessa toiminnan on tarkoitus jatkua ja levittäytyä partio-ohjelman kautta koko maahan. Hanke käyttää jo olemassa olevaa partiomenetelmää ja partiojärjestöjä pysyvän positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi sekä partioliikkeessä että koko yhteiskunnassa.

 

Suomen Partiolaiset tekee yhteistyötä eri maiden partiojärjestöjen kanssa, koska haluamme edistää ihmisten hyvinvointia kaikkialla maailmassa. Kumppanuuksista ja kehitysyhteistyöstä vastaa Suomen Partiolaisten kansainvälisten yhteyksien valiokunta.