Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö osana partiota

Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja elinympäristöstään. Partiolaiset haluavat olla myös mukana rakentamassa globaalia oikeudenmukaisuutta ja partioliikkeen maailmanlaajuisuus luo vahvan pohjan kehitysyhteistyölle ja kansainvälisyys- eli globaalikasvatukselle. Kehitysyhteistyö on myös vahvasti osa partiota, sillä partioaatteessa on voimakas velvoite toimia paremman maailman hyväksi. Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell kehotti partiolaisia viimeisessä viestissään jättämään maailma hieman parempana kuin sen itse saimme.

Kehitysyhteistyön kautta partiolaiset rakentavat ystävyyttä yli rajojen ja oppivat erilaisista elinolosuhteista. Koska partiolaisia on kaikkialla maailmassa, löytyy partion kehitysyhteistyöhankkeisiin helposti ruohonjuuritason kumppani, joka varmistaa avun menemisen perille. Siksi partiolaisiin luotetaan ja esimerkiksi ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoja on ohjattu useina vuosina partiolaisten hankkeisiin.

Suomen Partiolaiset on jäsenenä Kepa ry:ssä (entinen Kehitysyhteistyön palvelukeskus) ja kuuluu sen kautta oikeudenmukaisemman maailman puolesta toimivien järjestöjen verkostoon. Tärkeä keskustelufoorumi on myös partion maailmanjärjestöjen Partnerships-network. Suomen Partiolaisten kumppanimaana on tällä hetkellä Nepal, jossa on käynnissä hanke Nepalin partiolaisten kanssa. Useampivuotisen Nepalin kumppanuuden lisäksi Suomen Partiolaisilla on ollut kumppanuushankkeita SenegalissaBeninissä ja Nigerissä.

Partiolaisten kehitysyhteistyön tavoitteita

  • köyhyyden vähentäminen
  • yhteiskunnallisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen
  • ympäristöongelmien ratkaiseminen
  • pysyvien tulosten saavuttaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän toiminnan avulla
  • kehitysmaan omien pyrkimyksien tukeminen
  • sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen tukeminen
  • kehitysmaiden oman kansalaistoiminnan ja erityisesti partiotoiminnan kehittäminen ja tukeminen omaehtoisuuden ja oma-aloitteisuuden pohjalta
  • kehitysmaiden partiojärjestöjen kapasiteetin kasvattaminen

Kehitysyhteistyöhankkeet

Suomen Partiolaisilla on ollut historiansa aikana useita kehitysyhteistyöhankkeita. Tällä hetkellä toteutamme seksuaalisen häirinnän vastaista hanketta Nepalin Partiolaisten kanssa.

Viimeisiin hankkeemme on Nepalin Partiolaisten kanssa toteutettu Finland-Nepal Partnership Project (F-NPP). Hanketta toteutettiin vuosina 2010-2016 ja se keskittyi Nepalin partiolaisten kapasiteetin vahvistamiseen kuten edeltäjänsäkin.

Senegalin Woomal 1 ja 2 vuosina 2009-2014 pohjautuivat yhteistyölle, jonka valtakunnallinen kehitysyhteistyöhanke Wergujaram 1990-luvun alussa oli luonut. Wergujaram-hankkeen avulla Senegalin Diofioriin rakennettiin terveyskeskus, joka toimii edelleen ja paransi merkittävästi terveystilannetta vaikutusalueellaan. Lisäksi Wergujaram sai aikaan tempauksia, vesitornin ja vesijohtoverkoston rakentamista sekä hygieniatiedon levittämistä Diofiorissa. Suomen Partiolaisten yhteistyö Afrikan alueen partiolaisten kanssa jatkui myös kolmivuotisen Food for Life –projektin kautta Beninin ja Nigerin partiolaisten parissa vuonna 2011.

Lippukunnille ja partiopiireille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kehitysyhteistyöhankkeisiin yhdessä Suomen Partiolaisten kumppanimaiden kanssa globaalikasvatuksen kautta, mutta myös tukemalla hankkeiden varainkeruuta. Hankkeiden yhteydessä tarjottavat toimintamahdollisuudet mahdollistavat monien lapsien ja nuorien tutustumisen ja sitoutumisen kehitysyhteistyön tavoitteisiin. Partiolaiset toimivat aktiivisesti rauhankasvatuksen, ympäristökasvatuksen sekä suvaitsevaisuuskasvatuksen parissa.