Globaalikasvatus

Globaalikasvatus partiossa

Kansainvälisyys sekä siihen liittyvä kansainvälisyys- eli globaalikasvatus näkyy partiossa niin erilaisina kansainvälisinä tapahtumina kuin myös partio-ohjelmaan kuuluvina aktiviteetteina. Globaalikasvatuksen tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, aktiivisiksi ja osaaviksi maailmankansalaisiksi pyrkien herättämään heissä halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.

Globaalikasvatushankkeet

Globaalit muuttoliikkeet – menetetty ennakkoluulo 2017-2018

Hankkeella lisätään nuorten ymmärrystä globaaleista muuttoliikkeistä sekä annetaan työkaluja osallistua kriittisesti ja moninäkökulmaisesti maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan. Se toteutetaan partion kansallisen ja piiritason isoissa tapahtumissa. Piirien tapahtumista mukaan ovat ilmoittautuneet Lapin Partiotahdit, Uudenmaan Säihke, Pohjanmaan Myötäpäivät, Hämeen samoajaleiri Kohu, LSP:n samoaja- ja vaeltajaleiri Huhu, FiSScenin Nothamn sekä Päpan piirileiri. SP:n tapahtumista hanke näkyy Johtajatulilla, Explossa ja Satahangalla.

Hankkeen aikana on luotu Yli rajojen -menetelmäopas, joka sisältää tietoa maailmanlaajuisista muuttoliikkeistä ja toiminnallisia aktiviteetteja pakolaisuuden ja ennakkoluulojen käsittelyyn. Lisäksi hanke järjestää vuosina 2017 ja 2018 koulutustilaisuuksia, joille voivat tapahtumien aktiviteettien järjestäjien lisäksi osallistua kaikki teemasta kiinnostuneet.

Hankkeen aktiviteetteja toteutetaan yhteistyössä Suomen PakolaisavunKansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Suomen Punaisen Ristin kanssa ja sitä rahoitetaan Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella.

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa 2015-2016

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa – hanke oli tähän asti Suomen Partiolaisten historian suurin globaalikasvatushanke. Ulkoministeriön rahoittama hanke toteutettiin Plan International Suomen ja Suomen Punaisen Ristin kanssa vuosien 2015 ja 2016 suurten partiotapahtumien yhteydessä. Hanke lisäsi toiminnallisten aktiviteettien kautta lasten ja nuorten tietoisuutta YK:n ihmisoikeussopimuksista, erityisesti lapsen oikeuksien sopimuksesta, ja niiden toteutumisesta Suomessa ja globaalisti. Osallistujat vahvistivat osaamistaan lapsen oikeuksien edistämisessä ja samalla empatiaa erilaisista olosuhteista tulevien pakolaisten tilanteille

Hankkeen toiminta käynnistyi elokuussa 2015 Johtajatulilla ja näkyi muun muassa Samoajien Explolla lokakuussa 2015. Samoajat pääsivät samaistumaan pakolaisten tilanteeseen roolipelin kautta, keskustelemaan median roolista pakolaiskeskustelussa sekä kuulemaan tarinoita kansainvälisen partion ulottuvuuksista. Hanke huipentui Finnjamboree Roihulle heinäkuussa 2016, jolloin ihmisoikeudet ja globaalikasvatus nousivat yhdeksi Roihun kuudesta pääteemasta. Roihulla järjestettiin muun muassa ohjelmalaakso kaikille tarpojille (12-15 -vuotiaat), vuorokauden mittainen konfliktisimulaatio, johon osallistui noin 250 samoaja- ja vaeltajaikäistä partiolaista ja aihetta syventävä seminaari We want You to make Peace!