Turvallisesti yhdessä

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. Katso myös Turvallisesti yhdessä -haitari.

Turvallisuudella tarkoitetaan tässä kohtaa muun muassa sitä, että

 • lapsia kohdellaan kunnioittavasti,
 • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan,
 • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä
 • lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Ohje koskee kaikkea partiotoimintaa Suomessa.

 • Turvallisesti yhdessä -ohjeen (liitteineen)
 • Turvallisesti yhdessä lyhyesti
 • Vapaaehtoisen rikostaustan selvityksen hakulomakkeen *
 • Toimeksiantosopimuksen (lippukunnan, piirin sekä keskusjärjestön keskinäinen valtuutus)
 • Vapaaehtoisen rikostaustan selvitysprosessin

HUOM! Lippukunnan hallituksen tulee hyväksyä ohje osaksi oman toimintansa ohjeistusta, jotta vapaaehtoisten rikostaustan selvitys voidaan tehdä. Alla olevissa usein kysytyissä kysymyksissä selitetään tarkemmin, kuinka tämä tulee tehdä.

Turvallisesti yhdessä -koulutus verkossa

Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille täysi-ikäisille partiolaisille ja ryhmänjohtajilla iästä riippumatta. Koulutus suositellaan suoritettavaksi heti. Lippukunnan hallitus vastaa siitä, että edellä mainitut henkilöt suorittavat koulutuksen. 

Koulutukseen suoritusohjeet löydät sivun alalaidan dokumenteista. Tarvitset koulutukseen kirjautumiseksi PartioID:n - sen voit tehdä itsellesi Moodlen kautta

 

Turvallisesti yhdessä -materiaalit

På svenska

In English

Kysymyksiä aiheeseen liittyen voi lähettää osoitteeseen turvallisesti.yhdessa(at)partio.fi. 

Myös piiritoimistosi työntekijät auttavat sinua Turvallisesti yhdessä -asioiden kanssa. Piiritoimisto tukee ja neuvoo lippukuntia lastensuojeluasioiden hoitamisessa sekä auttaa tarvittaessa lastensuojeluilmoitusten tekemisessä.

Turvallisesti yhdessä materiaalit ja verkkokoulutuksen ovat työstäneet 

 • Kati Palsanen, sosiaalityöntekijä, VTM
 • Kaisa Pasanen, sosiaalityöntekijä, VTM
 • Jenna Honkanen, lastentarhanopettaja, KM
 • Jutta Huovinen, viestinnän opiskelija

Tallenna