Lippukunta ja luonto

Partiolainen rakastaa luontoa ja suojelee ympäristöä. Partiolaiselle metsä on myös tärkeä toimintaympäristö. Siksi ei olekaan lippukunnalle aivan samantekevää, mitä lähiympäristössä tapahtuu. Tähän sivuille kootaan erilaisia vinkkejä, kuinka lippukunta voi vaikuttaa ympäristönsä asioihin ja mitä lippukunnan on hyvä huomioida vaikuttamistyössä.