Suomen partio-organisaatio

Lippukunta on partion paikallisyhdistys

Lippukunta on partiotoiminnan ydin. Partiolaiset liittyvät jäseniksi lippukuntiin ja viikoittainen harrastustoiminta tapahtuu lippukunnissa. Lippukuntia on monenlaisia: yhteislippukuntia sekä tyttö- ja poikalippukuntia. Lippukuntia toimii sekä kaupungeissa että maaseudulla. Lippukuntien koot vaihtelevat muutaman kymmenen jäsenen lippukunnista yli kahden sadan jäsenen lippukuntiin. Suomessa toimii noin 750 lippukuntaa, joissa päätösvaltaa käyttävät lippukunnan jäsenet. Partiolippukunnaksi voi kutsua vain sellaista yhdistystä, joka on jonkun partiopiirin, ja sitä kautta Suomen Partiolaisten jäsen. Kaikilla partiossa toimivilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna.

Partiopiirit tukevat lippukuntia

Lippukunnat muodostavat alueellaan partiopiirin, jonka tehtävänä on tukea lippukuntien toimintaa koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan, tapahtumien ja viestinnän avulla. Partiopiirejä on kymmenen, ja jokainen partiolippukunta kuuluu jäsenenä johonkin partiopiiriin. Partiopiireissä päätösvaltaa käyttävät piirin jäseninä olevat lippukunnat.

Finlands Svenska Scouter rf vastaa ruotsinkielisen partiotoiminnan tuesta

Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc) on ruotsinkielisten lippukuntien muodostama partiopiiri. FiSSc toimii partiopiirin tavoin antaen jäsenlippukunnilleen koulutusta, ohjausta ja neuvontaa sekä järjestäen tapantumia ja hoitaen viestintää. FiSSc myös hoitaa SP-FS:n kanssa tehdyn erillissopimuksen mukaan ruotsinkielisen paikallisen partiotoiminnan valtakunnalliset palvelut, mm. valtakunnallisen koulutuksen, viestinnän, tapahtumat, kampanjat ja materiaalituotannon.  FiSScissä päätösvaltaa käyttävät sen jäseninä olevat lippukunnat.

Keskusjärjestö edustaa partioliikettä Suomessa

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ja World Organization of Scout Movementin (WOSM) jäsen ja on maailman partioliikkeen ainoa edustaja Suomessa.  SP-FS vie WAGGGSin ja WOSMin tavoitteita eteenpäin ja huolehtii, että partiotoiminta Suomessa pysyy maailmanjärjestöjen periaatteiden mukaisena. Suomen Partiolaisten jäsenet kuuluvat molempiin maailmanjärjestöihin.

Keskusjärjestö vastaa Suomessa toteutettavasta partio-ohjelmasta. Keskusjärjestö tukee partiopiirejä ja lippukuntia tuottaen partiotoiminnan tueksi ohjelmamateriaaleja, koulutusta, viestintää ja tapahtumia sekä vastaa kansallisesti partion toimintaedellytysten kehittämisestä. Keskusjärjestössä päätösvaltaa käyttävät sen jäseninä olevat partiopiirit ja Finlands Svenska Scouter rf.