Partion Ystävät

Haluuako lippukuntanne hyvän ja helpon tavata saada vuosittaista lisätuloa? Partion Ystäväksi liittyvä henkilö saa antaa valitsemalleen lippukunnalle haluamansa summan joka vuosi. Lippukunnan kannattaa siis ehdottomasti kontaktoida omat vanhat jäsenensä ja jäseniensä lähipiiri ja kertoa heille Partion Ystävistä.

Lahjoittajille tarkoitetut sivut löytyvät täältä!

Partion Ystävät -konsepti lyhyesti

Partion Ystävät on partion valtakunnallinen varainhankintakonsepti, joka starttasi syyskuussa 2017.

Konseptissa tavoitellaan sitoutuneita vuosilahjoittajia partiotyön tukijoiksi. Pääkohderyhmänä ovat entiset partiolaiset ja muut partiolle läheiset henkilöt. Partion Ystävä saa tunnuksen ja tietoa partion ajankohtaisista asioista.

Jokaisella Partion Ystävällä on mahdollisuus lahjoittaa valitsemansa summa haluamalleen lippukunnalle Partion Ystävät -peruslahjoituksen lisäksi. Lippukuntien kannattaa markkinoida konseptia omissa verkostoissaan. Partion Ystävät on helppo keino saada lahjoittajia tukemaan lippukunnan tekemää työtä. Lisätietoja lippukunnille löytyy täältä.

Kampanjan suunnittelusta ja valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Suomen Partiolaiset.

Ryhdy Partion Ystäväksi

Jokaisella lapsella on oikeus ystävyyteen, yhteisöön ja harrastukseen, jossa on mahdollista kehittyä omaan tahtiin ilman suorituspaineita. Hyvä harrastus on paras keino torjua yksinäisyyttä. Oletko valmis auttamaan? Siirry osoitteeseen https://www.partio.fi/tue-toimintaa/partion-ystavat.

Lisätietoa: Suomen Partiolaisten yhteyskoordinaattori Laura Malinen, etunimi.sukunimi@partio.fi, p. 044 550 7001.