Vuosiseloste

Täytä vuosiseloste 2017

Täytä vuosiseloste: vastausaika alkaa ---
Viimeinen päivä täyttää vuosiseloste ---
Lippukunnanjohtajalle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle lähetetään sähköpostilla esitäytetty vuosiseloste. Esitäytetyn selosteen tiedot otetaan partiorekisteri Kuksasta 21.12.2017.

Partiota kehitetään seuraamalla toimintaa vuosiselosteen avulla

Lippukunnan kannattaa seurata omaa toimintaansa ja eri ikäkausissa toimivien ryhmien toimintaa järjestelmällisesti, jotta lippukunnassa voidaan kehittää toimintaa. Suomen Partiolaiset kysyy lippukunnilta niiden toiminnasta vuosittain vuosiselosteella, jonka jokainen lippukunta täyttää joka vuosi joulu-tammikuussa. Vuosiselosteen lisäksi lippukunnille lähetetään kolme kertaa vuodessa tarkistuskortti, joka auttaa seuraamaan omaa toimintaa. Vuosiselosteen avulla Suomen Partiolaiset ja oma piirisi kehittävät ja kohdentavat lippukunnallenne tarjottavaa tukea. Lisäksi vuosiselosteen tietojen pohjalta kehitetään partiotoimintaa ja ohjelmaa koko suomessa.

Lippukunta saa toimintansa seuraamisesta ja vuosiselosteen täyttämisestä monenlaista hyötyä:

Keväällä ilmestyy lippukuntaviisari, johon on kerättytietoja lippukunnan tilasta. Lippukunta voi käyttää korttia miettiessään, mitä osa-alueita toiminnasta tulisi kehittää.

Oman toiminnan jatkuva seuraaminen esimerkiksi tukilomakkeen avulla auttaa kehittämään omaa toimintaa. Mitkä ryhmät toimivat, missä ollaan jäljessä? Tieto auttaa johtamaan lippukuntaa paremmin. Tiesithän, että myös Kuksaan voidaan kirjata ja seurata tehtyjä aktiviteetteja?

  • Lippukunta voi hyödyntää vuosiselosteeseen keräämiään tietoja suoraan esimerkiksi raportoidessaan toimintaansa kunnalle tai seurakunnalle. Muista siis tulostaa vuosiseloste selaimestasi lähettämisen jälkeen.
  • Piiri pystyy vuosiselosteen tietojen avulla antamaan lippukunnalle juuri sen tarvitsemaa tukea niin aluetyön, koulutuksen kuin ohjelmatapahtumienkin kautta.
  • SP kehittää vuosiselosteiden pohjalta esimerkiksi partio-ohjelmaa, partion koulutusjärjestelmää sekä partion piireille ja lippukunnille tarjoamia materiaaleja, kuten www-sivuja ja lippukuntakansiota.

Tukilomakkeet ikäkausille tai toimintasuunnitelma Kuksaan

Toimintasuunnitelma Kuksaan

Kuksaan voi jokaiselle lippukunnan ryhmälle tehdä oman toimintasuunnitelman, johon voi suunnitella ja merkitä aktiviteetit ja jaetut merkit jokaiselle partiolaiselle.

Jaa tukilomakkeet jo nyt ikäkausien ryhmistä vastaaville!

Lataa sivun alalaidasta löytyvät tukilomake. Tukilomakkeella on oma sivu jokaiselle ikäkaudelle. Jaa nämä joko sähköisessä muodossa tai tulostettuna ikäkausien ryhmistä vastaaville ja pyydä heitä seuraamaan lomakkeen avulla ryhmän toimintaa koko vuoden ajan.  

Lomakkeiden jatkuva käsittely esim. johtajaneuvostossa pitää teidät hyvin kärryillä siitä, miten lippukunnallanne menee. Täytettyjen lomakkeiden avulla on myös helppoa täyttää tarkistuskortit ja niiden avulla voidaan helposti täyttää esimerkiksi seurakuntien ja kuntien avustushakulomakkeet.

Sähköpostiisi tulee linkki tarkistuskorttiin kolmesti vuodessa, jotta voit kirjata tapahtumat niiden ollessa tuoreessa muistissa eikä sinun tarvitse muistella joulukuussa mitä tammikuussa tapahtuikaan.

Anna palautetta tai kysy vuosiselosteesta!

Palautelomake
tiedonhallintakoordinaattori Aapo Kiilunen p. (09) 8865 1126, aapo.kiilunen@partio.fi