Lippukunnan vuosikello

Tammikuu

Tästä vastaa
Mikä homma?
viestintävastaava Muuttuneiden tietojen päivittäminen lippukunnan nettisivuille
viestintävastaava Muuttuneiden kokousaikojen päivittäminen lippukunnan ja ehkä piirin nettisivuille
pejo Ryhmien täydentäminen
pejo Uusien jäsenten ilmoittautuminen
pejo Uusien johtajien perehdyttäminen ja mukaan ottaminen
pejo Kevään kurssi-ilmoittautumiset
pejo Pestien päivittäminen Kuksaan
pejo Pestikeskusteluiden käyminen uusissa pesteissä aloittavien johtajien kanssa sekä välipestikeskustelujen käyminen pesteissä jatkavien kanssa.
ohjo Ilmoitus talvileiristä piiritoimistoon
ohjo Kevään tapahtumien tsekkaus, onko kaikilla johtajat ja heillä homma hanskassa. Toimintakalenterin päivitys.
lpkj/siht Tilinpäätöksen valmistelu ja toimittaminen toiminnantarkastajille sekä toimintakertomuksen laadinta edelliseltä vuodelta
lpkj/siht Vuosiselosteen täyttäminen. Vuosiselosteen apulomakkeen käyttöönotto seuraavaa vuotta helpottamaan
lpkj/siht Ansiomerkkihaun DL (15.1: merkit Yrjönpäiväksi, Mannerheimin-soljet tosin haetaan jo marraskuussa)
lpkj/siht Lpkj:n / lpk:n muuttuneiden yhteystietojen päivittäminen kaupungille, taustayhteisölle, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille
lpkj/siht Laskutusosoitteen muuttuessa laskutustietojen päivittäminen kaikille laskuttajille.
lpkj/siht Jos lpk:lla on Y-tunnus yhteystietojen päivitys Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään
lpkj/siht Mahdollinen taustayhteisön edellyttämä vuosiraportointi
lpkj/siht Tsekkaus vuoden avustusanomusten dl:istä
jäsenrek.hoitaja Kuksan jonotilanteen aktiivinen seuranta
   

Helmikuu

lpkj/siht Kaupunkien ja kuntien avustushakemusten DL. Huomaa, että tämä vaihtelee kaupungin/kunnan mukaan. TIEDÄ oman avustushakusi dl.
ohjo Muistelemispäivä 22.2.
   

Maaliskuu

lpkj/siht Lippukunnan vuosikokous -> Muuttuneet pestitiedot Kuksaan
lpkj/siht Muutos nimenkirjoittajista PRH:hon
   

Huhtikuu

viestintävastaava Eskarikamppis
ohjo Partioviikko, Yrjönpäivä
ohjo Syksyllä ikäkaudessa etenevien ryhmien siirtymän suunnittelu
ohjo Siirtymien ajankohdista ja järjestämisvastuusta sopiminen 
lpkj/siht Ansiomerkkihaun DL (15.4., merkit kesäleirille)
lpkj/siht Joissain kaupungeissa/kunnissa saattaa olla hakuja, esim. leiriavustus
   

Toukokuu

viestintävastaava Syksyn tiedossa olevien ryhmien kokousaikojen ilmoittaminen piirin nettisivuille
pejo Syksyn kurssitiedot johtajistolle ja kouluttautumissuunnittelu
pejo Kiitokset johtajistolle
ohjo Ilmoitus kesäleiristä piiritoimistoon
ohjo Syksyllä jatkavien ja aloittavien ryhmien johtajatilanteen kartoittaminen 
ohjo Leirivalmistelut parhaimmillaan!
lpkj/viestintävastaava/ohjo/pejo Syksyn suunnittelua: markkinointia, aikuisrekryä ja jäsenhankintaa. Asuinalueen kesätapahtumaan osallistumisen vahvistaminen
   

Kesäkuu

viestintävastaava Mainosten ja markkinointimateriaalien päivitys ja painatus
viestintävastaava Ryhmien kokoontumisaikojen päivittäminen nettisivuille
viestintävastaava Syksyn ilmoittautumisen ohjeet nettisivuille
pejo Uusien johtajien etsiminen ja rekrytointi
ohjo Osajo leirillä!
lpkj/siht Vuosiselosteen tapahtumat kevään osalta kannattaa kerätä kokoon.
lpkj/siht Mahdollinen kevään tilien tarkastaminen
   

Heinäkuu

pejo Saatat olla esimerkiksi Ko-Gilla
ohjo Leirille!
ohjo Syksyn ryhmien varmistelua, kun opiskelupaikkatiedot on tulleet
   

Elokuu

viestintävastaava/pejo Lippukunta esillä asuinalueen tapahtumassa (markkinointia ja rekrytointia)
viestintävastaava Uusien jäsenten ilmoittautuminen
viestintävastaava Muuttuneiden tietojen päivittäminen lippukunnan nettisivuille
viestintävastaava Seikkailuviikko kouluissa
pejo Uusien johtajien perehdyttäminen ja mukaan ottaminen
pejo Syksyn kurssi-ilmoittautumiset
pejo Pestikeskusteluiden käyminen uusissa pesteissä aloittavien johtajien kanssa sekä välipestikeskustelujen käyminen pesteissä jatkavien kanssa.
ohjo Leirillä!
ohjo Viikkotoiminta alkaa!
ohjo Syksyn tapahtumien tsekkaus, onko kaikilla johtajat ja heillä homma hanskassa. Toimintakalenterin päivitys.
lpkj/siht Kolon avaimien jakaminen tarvittaville henkilöille.
lpkj Johtajisto kokoontuu kesän jälkeen tsekkaamaan syksyn toiminnan kuntoon -> Tieto kokousajoista lippukunnan/piirin nettisivuille
lpkj Varmistetaan, että kaikki johtajat ovat tehneet Turvallisesti Yhdessä -verkkokoulutuksen, ja että kaikille jaetaan turvallisesti yhdessä -pikaohje. Valitaan turvallisesti yhdessä -vastuuhenkilö ja turva-aikuinen, mikäli sellaista ei ole.
jäsenrek.hoitaja Kuksan jonotilanteen aktiivinen seuranta
jäsenrek.hoitaja Muuttuneet pestitiedot Kuksaan
   

Syyskuu

lpkj/viestintävastaava/ohjo/pejo Vanhempainilta lippukunnan jäsenten vanhemmille, ja kutsu mukaan vaikkapa lippukunnan retkelle
lpkj/siht Ehkäpä taas jotain kaupungin/kunnan avustushakuja
lpkj/siht  Syyskokous usein lippukuntien säännöissä pidettävä syys-marraskuun aikana. Kokouksen valmistelun aloittaminen, toimintasuunnitelma, budjetti, hallitusvalinnat.
lpkj/siht Ansiomerkkihaun dl (15.9.)
jäsenrek.hoitaja Uusien jäsenten ilmoittaminen Kuksaan
   

Lokakuu

ohjo/viestintävastaava Vajaiden ryhmien täydentämistä
lpkj Piirin kokous
lpkj Lippukunnan seuraavan vuoden toiminnan suunnittelua (piirin toimintakalenteri on ehkä jo tullut)
lpkj Johtajiston suunnitteluviikonloppu seuraavalle vuodelle: Toiminnansuunnittelu aina Lippukunnan pitkän tähtäimen kehittymissuunnitelmasta ryhmien kausikohtaisiin tarkempiin suunnitelmiin. Minkälainen lippukunta haluamme olla viiden vuoden päästä? Hommien delegointi ja vastuutus nimitasolla: kuka hoitaa adventtikalenterikampanjan, kuka johtaa kesäleirin, kuka hoitaa ilmoittautumistapahtuman, kuka ideoi varainhankintaa, kuka koordinoi partioviikon somekamppista, jne.
   

Marraskuu

ohjo/pejo/viestintävastaava Valmistautuminen kevääseen: Ryhmät, johtajat, tiedossa olevien kokousaikamuutosten ilmoittaminen piirin nettisivulle
lpkj/siht Ansiomerkkihaun DL (15.11. Manskut Yrjönpäiväksi)
lpkj/kalenteriasiamies Adventtikalenterimyynti kuumana
lpkj Toiminnansuunnittelu seuraavalle vuodelle aina Lippukunnan pitkän tähtäimen kehittymissuunnitelmasta ryhmien kausikohtaisiin tarkempiin suunnitelmiin. Hommien delegointi ja vastuutus nimitasolla: kuka hoitaa adventtikalenterikampanjan, kuka johtaa kesäleirin, kuka hoitaa ilmoittautumistapahtuman, kuka ideoi varainhankintaa, kuka koordinoi partioviikon somekamppista, jne.
lpkj Adventtikalenterin vieminen kirkkoherralle kiitokseksi vuodesta
   

Joulukuu

viestintävastaava Kevään toiminnan aloituksesta päivittäminen nettisivuille
pejo Johtajiston kiittäminen
ohjo/lpkj Lippukunnan joulujuhlat ja esimerkiksi partiolupauksenantotilaisuus sen yhteydessä
lpkj Joulumuistamiset esim. lippukunnan tukijoille tai johtajille.
lpkj Johtajaneuvoston ja hallituksen työn arviointi