Partiolippukunnan tietosuojaohjeet

Toimintaohjeet

Tietosuoja-asetus tuo mukanaan joukon velvollisuuksia partiolle ja partiolippukunnille. Moni asia säilyy ennallaan. Tietosuoja-asetukseen tulisikin suhtautua mahdollisuutena kehittää toimintaa ja johtaa partiolippukuntaa vastuullisesti. Yksi keskeisimpiä muutoksia on osoitusvelvollisuus eli se, että partiolippukunta pystyy osoittamaan noudattavansa sekä tietosuojaperiaatteita että -asetusta.

Suomen Partiolaiset on tiivistänyt partiolippukuntien toimintaohjeet. Ohje on erityisen tärkeä johtokolmikoille ja jäsenrekisterinhoitajille, mutta myös muulle hallitukselle. Huomatkaa, että asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä, ei vain digitaalisia palveluja. 

  • Säilyttäkää (muokkaamanne partiolippukunnan tehtävät) dokumentti huolellisesti ja päivittäkää sitä säännöllisesti. Dokumentti on partiolippukunnan tapa huolehtia osoitusvelvollisuudestaan. Partiolippukunta voi sen avulla osoittaa, mitä riskejä se on tunnistanut henkilötietojen käsittelyssään ja millaisiin toimenpiteisiin se on alkanut riskien ja väärinkäytösten välttämiseksi.
  • Jos partiolainen tai hänen huoltajansa haluaa tietää, miten henkilötietoja käsitellään partiossa, pyytäkää häntä olemaan yhteydessä Suomen Partiolaisten asiakaspalveluun. Suomen Partiolaiset tukee esimerkiksi jäsenrekisterinhoitajia tietopyyntöihin vastaamisessa ja asioiden selvittämisessä. 

Lue Partiolippukuntien tietosuojaohje kokonaisuudessaan. 

Tietosuoja-asetus partiossa 

Suomen Partiolaiset on julkaissut kaikki dokumentit ja ohjeet www.partio.fi/tietosuoja -sivulla. Sivuilla on myös käytännön tietosuojaesimerkkejä. Tavoitat sivuston kautta myös asiakaspalvelun yhteydenottoa ja neuvontaa varten. 

Yläkuva: Anna Enbuske